คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการคัดเลือกแม่ครัว

วันที่ 29 กันยายน 2565


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยแม่ครัว

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว บัดนี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

นางสาวณัฐวดี  ชาติวงษ์

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมปฏิบัติงานทันที

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.