คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การอบรมการใช้งาน Application ช่วยการดำรงชีวิตประจำวันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันที่ 8 ตุลาคม 2565


การอบรมการใช้งาน Application ช่วยการดำรงชีวิตประจำวันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจัดการอบรมการใช้งาน application ช่วยการเดินทางและการดำรงชีวิตประจำวัน บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน application อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวมต่อไป

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.