คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

วันที่ 8 ตุลาคม 2565


กิจกรรมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

กิจกรรมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 รุ่นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้การจัดการประกวดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.