คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2565


การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรวยอารีย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ และอาจารย์ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้กล่าวถึงการดำเนินงาน นโยบาย และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.