คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เลื่อนประกาศผลการคัดเลือก "ครูภาษาไทย" และขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2565


เลื่อนประกาศผลการคัดเลือก

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอนเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูภาษาไทย

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอเลื่อนประกาศผลการสัมภาษณ์ครูภาษาไทย

 

จากเดิมวันที่  11 ตุลาคม 2565  เป็นวันที่  31  ตุลาคม  2565

และขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2565

 

   

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.