คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565


ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทย

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอนเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูภาษาไทย

                  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

 

                               นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั้ง

                

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2565  ที่ห้องธุรการ

อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และปฏิบัติงานทันที

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.