คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในปีนี้จัดในรูปแบบของการจำลองงานวัด ภายในกิจกรรมมีการเล่าประวัติและตำนานวันลอยกระทง กิจกรรมสอยดาว การแสดงดนตรีสด และการออกร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารว่างและการจัดทำกระทงจากคณะผู้ปกครอง

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.