คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานฝ่ายการศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานฝ่ายการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณเสาวณี สุวรรณชีพ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ ห้องประชุมรวยอารี ในโอกาสนี้ คุณเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ให้โอวาทและแนวนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.