คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มกราคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในกิจกรรมมีการเล่าตำนานวันคริสต์มาสโดยอาจารย์วิมล อ่องอัมพร ศิษย์เก่าและอดีตครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประกอบการขับร้องเพลงประสานเสียงจากคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ การมอบรางวัลในการประกวดประเภทต่างๆ การจับฉลากรางวัล และการแสดงดนตรี ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอาหาร ขนม และเครื่องดื่มจากผู้มีอุปการคุณและผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปได้นำขนมมามอบให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.