คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มกราคม 2566


ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สนุกกับสื่อวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  9 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานที่ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ใช้ประดิษฐ์สื่อวิทยาศาสตร์ด้าน เสียง แสง และอากาศ  และห้องโถงชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในการจัดนิทรรศการ โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก อาจารย์อุทัย ชูประดิษฐ์ อดีตเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.