คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 22 มกราคม 2566


คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 คณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 28 คน จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ "ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 2023 (Thailand DIST/ENTR 2023) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ พร้อมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรวยอารี พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้บรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และให้ความสนใจซักถามในประเด็นต่างๆกับครูผู้สอนในแต่ละห้องระหว่างการเยี่ยมชม

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.