คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ ครั้งที่ 27

วันที่ 26 มกราคม 2566


ตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ ครั้งที่ 27

ตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ไม่ได้รับรางวัล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพยังคงตระหนักถึงความสำคัญของอักษรเบรลล์และจะยังคงส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนต่อไป

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.