คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของตามโครงการ " สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของตามโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคนาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของตามโครงการ " สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในสังคมของน้องๆนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.