คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


Aon Asian Team ทำกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566


Aon Asian Team ทำกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ mr. Steve Taylor, Head of Credit Solution Asia, Aon LTD. พร้อมผู้บริหารและพนักงานจาก Aon Asian Team ในโอกาสเข้าทำกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในสังคมของน้องๆนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.