คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.