คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นักเรียนระดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้ารับการทดสอบประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566


นักเรียนระดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้ารับการทดสอบประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test)

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 10 คน เข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ณ สนามสอบโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยบรรยากาศการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.