คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ประจำปี 2566” ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566


นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ประจำปี 2566” ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ประจำปี 2566 สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการทางดาราศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริง โดยภายในกิจกรรม นักเรียนได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ท้องฟ้าในมือฉัน การเกิดกลางวันกลางคืน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.