คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในกิจกรรม นักเรียนได้รับฟังพระธรรมเทศ และเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.