คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมตลาดนัดวันพุธ

วันที่ 4 มีนาคม 2566


กิจกรรมตลาดนัดวันพุธ

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณณัฏฐา  มะระกานนท์ และ คุณจันทรา  อินทรทูต รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลและคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดวันพุธ  จัดโดยกลุ่มห้องเรียนโปรแกรม IL (Independent Living Program) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ บริเวณสวนสัมผัส โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การคิดคำนวณ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับคุณครู รวมถึงได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตประจำวันด้านการซื้อขายสินค้า ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนักเรียนด้วยความสนใจ

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.