คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูห้องเรียนโปรแกรม IL โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

วันที่ 11 มีนาคม 2566


คณะครูห้องเรียนโปรแกรม IL โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรม IL และคณะครูประจำชั้นห้องเรียนโปรแกรม IL ศึกษาดูงานการฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่าย ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ นำการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.