คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2566


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ความอดทน และ ความสามัคคี  โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.