คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการอบรม workshop Jazz Education ครั้งที่ 20

วันที่ 11 มีนาคม 2566


ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการอบรม workshop Jazz Education ครั้งที่ 20

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 5 คน ได้แก่ ด.ช. ณัฐนันท์ ผลพิมาย ด.ช. ภานุวิชญ์ อินทโชติ ด.ช. ปรีดา ธรรมปรีดา ด.ญ. อริษยา พาเจนท์ ด.ญ. ฟารีนัส ติดติปานะ เข้าร่วมการอบรม workshop Jazz Education ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Jazz Education abroad นำโดย Dr.Gene Aitken โดยตลอดการอบรม นักเรียนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะทางดนตรีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศในวันสุดท้ายของการอบรม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.