คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเรื่อง “การพิจารณาภาวะความพิการ และ แนวทางการจัดชั้นเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยครู

วันที่ 12 มีนาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเรื่อง “การพิจารณาภาวะความพิการ และ แนวทางการจัดชั้นเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยครู

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเรื่อง “การพิจารณาภาวะความพิการ และ แนวทางการจัดชั้นเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. สมพร หวานเสร็จ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ Ms. Deborah Gleason, Director, Asia and Pacific Region, Perkins International, Perkins School for the Blind มาอบรมให้ความรู้

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.