คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยขบวนรถไฟ KiHa 183

วันที่ 20 มีนาคม 2566


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยขบวนรถไฟ KiHa 183

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยขบวนรถไฟ Kiha183 ผ่านทางรถไฟสายตะวันออก ภายใต้กิจกรรม  “รถไฟไทย ใครๆก็เที่ยวได้” ในโอกาสนี้ คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมผู้บริหารจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมเดินทางในขบวนรถไฟด้วย ภายในกิจกรรม นักเรียนได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับรถไฟ Kiha ซึ่งได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่น จากวิทยากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมและทำกิจกรรมต่างๆ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดผาณิตาราม และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม โดยตลอดกิจกรรมนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่การรถไฟและชาวฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.