คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 29 มีนาคม 2566


รับสมัครพี่เลี้ยง

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

4. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

5. มีความรู้ มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3. สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 

การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. รับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2566 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

3. ประกาศผลสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

 

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แน่นอน

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.