คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครครูแนะแนว

วันที่ 29 มีนาคม 2566


รับสมัครครูแนะแนว

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครครูเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่ง ครูแนะแนว จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี)

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

4. สาขาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกสังคมสงเคราะห์

5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

6. หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. รับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2566 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

3. ประกาศผลสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

 

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แน่นอน

 

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.