คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้แบบสามมิติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่ 1 เมษายน 2566


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้แบบสามมิติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณอนุพนธ์ เซ็นสาส์น ประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณสุวรรณี ภาณุบุษย์ กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัล นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และ ครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้แบบสามมิติให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นรวมถึงคนตาบอดทั่วไป ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.