คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 1 เมษายน 2566


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยนายเมตตา เกษเพชร อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 10 ทุน ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.