คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 เมษายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาเป็นประธานการประชุมและกล่าวมอบแนวคิดการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน ต่อจากนั้น นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ปกครอง ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “นักเรียนดีศรีโรงเรียน” ให้กับนักเรียน จำนวน 8 ทุน และทาง ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองชุดใหม่

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.