คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดโครงการสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ "ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ"

วันที่ 1 เมษายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดโครงการสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ “ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ” ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยในช่วงเช้าเป็นการทำกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะระหว่างบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนผ่านการเล่นเกมส์ต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี และนางสาวลลิตา วงทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.