คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 เมษายน 2566


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก โดยมีนางเอมอร ดาอาสา เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนนางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในส่วนต่างๆภายในศูนย์

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.