คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ขยายเวลารับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 19 เมษายน 2566


ขยายเวลารับสมัครพี่เลี้ยง

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
  3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
  4. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
  5. มีความรู้ มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐาน

  1. สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
  6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว    จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. รับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2566 -28 เมษายน 2566

เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

  1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
  2. ฟังผลสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.