คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ขยายเวลารับสมัครบุคลากรและเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566


ขยายเวลารับสมัครบุคลากรและเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน เจ้าหน้าที่หอพัก และเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ เข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ  ครูแนะแนว เจ้าหน้าที่หอพัก และเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอเลื่อนวันสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่  1 พฤษภาคม 2566  เป็นวันที่  12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.  และขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.