คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมและประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์บุคลากร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมและประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์บุคลากร

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมรวยอารี สำหรับการจัดอบรมและประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์บุคลากรโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาทักษะในการใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรหัสคณิตศาสตร์ ที่เป็นมาตรฐานของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดอบรมทักษะการใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรหัสคณิตศาสตร์ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และการประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรหัสคณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.