คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศงานโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้านสื่อและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยคณะวิทยากรจากกลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมรวยอารี โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการให้การต้อนรับ กล่าวรายงาน และมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีและคณะวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชน และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.