คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566


คณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการบริหารการศึกษาท้องถิ่น โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มอบหมายให้ นางศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรม IL (Independent Living) พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.