คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด AI for Accessibility Hackathon 2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566


บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด AI for Accessibility Hackathon 2023

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร. พิสิฐ พฤกษ์สถาพร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิจัย รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานและงานวิจัย โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้รับเชิญจากบริษัท Microsoft (Thailand) LTD. เป็นผู้แทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานในการประกวด AI for Accessibility Hackathon 2023 ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานโดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทางการเห็น ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.