คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566


ประกาศผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

ตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

                   บัดนี้  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ  ดังนี้

                                       นางสาวดุจทิดา          แก้วไทรโพธิ์   

 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์มารายงานตัวในวันที่  16 มิถุนายน  2566  ที่ห้องธุรการ  อาคาร 4

ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมปฏิบัติงานทันที

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.