คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมเล่านิทานและมอบหนังสือนิทานลมหายใจ โดยทีมงาน NoseStory

วันที่ 24 มิถุนายน 2566


กิจกรรมเล่านิทานและมอบหนังสือนิทานลมหายใจ โดยทีมงาน NoseStory

e

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรวยอารี โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กล่าวต้อนรับ และรับมอบหนังสือนิทานลมหายใจ จากทีมงาน NOSEstory ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่น มีแนวคิดที่ต้องการช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ผ่านประสาทสัมผัสกลิ่นเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากกลิ่นที่เป็นอันตราย ในการระมัดระวังและกลิ่นที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและ การเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการ MBLE (MAKE EVERY BREATHA LEARNING EXPERIENCE) ร่วมกับ มูลนิธิ Givaudan เป็นมูลนิธิของบริษัท น้ำหอมระดับโลก รวมถึง ครีเอทีฟเอเจนซี & Mana & Friends สํานักพิมพ์ RabbitHood นักเขียนนิทานรักษิตา และทีมงานที่ปรึกษาที่เป็นผู้พิการทางสายตา สร้างสรรค์และผลิตหนังสือ“นิทานลมหายใจ” เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องผู้พิการทางสายตา และพร้อมจัดกิจกรรมการเล่านิทาน และออกแบบกลิ่นน้ำหอม

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.