คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความรำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาเป็นประธานในพิธี  ภายในพิธี ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนนักเรียนเรียนรวม และตัวแทนศิษย์เก่ามอบพานดอกไม้ธูปเทียน แด่ประธานในพิธี และมอบพวงมาลัยแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ช่วยครู ในโอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.