คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2566

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับนักเรียนถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ภายในกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ การแข่งขันกีฬา การประกวดผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และการแสดงดนตรีรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับนักเรียนถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ภายในกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ การแข่งขันกีฬา การประกวดผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และการแสดงดนตรีรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.