คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนสอนคนตาบอด California School for the Blind เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีทั้งส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.