คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถประทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2566


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถประทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารกลางวันมาประทานเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนางเสาวณี  สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วย นางณัฏฐา  มะระกานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางจันทรา  อินทรทูต รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกลางวันประทานเลี้ยง

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.