คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 กรกฏาคม 2566


การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยงานกิจการนักเรียนจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่และตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคกล้าทำ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.