คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า Mono Rail (ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง)

วันที่ 15 กรกฏาคม 2566


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า Mono Rail (ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง)

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รายวิชาเทคโนโลยีร่วมกับรายวิชาทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ในโครงการฝึกทักษะการใช้เสียงนำทาง (Echo Location) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยคุณครูนุชจนาถ เพชรหงส์ คุณครูไพสุดา ศรีจันทร์ และคุณครูสุนทร อยู่เจริญ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 เข้าใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง รถไฟฟ้าโมโนเรลไร้คนขับสายแรกที่เปิดให้บริการในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล การใช้บริการระบบรถไฟฟ้า และฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.