คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรม School Tour “พัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” โดย สสส.

วันที่ 23 กรกฏาคม 2566


กิจกรรม School Tour “พัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” โดย สสส.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม School Tour “พัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” ตามโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมรวยอารี โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับอาหารและกิจกรรมทางกาย และประเด็นเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.