คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 23 กรกฏาคม 2566


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คุณครูไพลิน เลิศจิตอารี คุณครูไพสุดา ศรีจันทร์ คุณครูวิจิตรา ตามบุญ และคุณครูบุรินทร์ จันทรมหา นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" (Art for All Diversity Creativity, Sustainability/) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการประเภทต่างๆร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานและสามารถเปิดโลกทรรศให้กับผู้พิการที่หลากหลายได้มีโอกาสแสดงศักยภาพให้เห็นความแตกต่างของความสามารถของคนพิการ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.