คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สมาคมภริยาทหารเรือมอบเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2566


สมาคมภริยาทหารเรือมอบเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สมาคมภริยาทหารเรือ โดยคุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมพร้อมคณะมอบเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเพื่อนำไปไว้ให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะการใช้อักษรเบรลล์ โดยมีคุณเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ โอกาสเดียวกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 ทุน และมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่เป็นบุคลากรของมูลนิธิฯซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จำนวน 6 คน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.