คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566


กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 พล.อ. สนิธ สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดโดย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี สถานีตำรวจนครบาลพญาไท มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการฯมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงห้องน้ำ ห้องเรียน ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้า มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.