คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน เขียน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 สิงหาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน เขียน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-15.30น. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสอนคน ตาบอดกรุงเทพ จัดให้มีการประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน เขียน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 87 คน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.